Menu

:: Civisme, convivència ciutadana, emocions i valors::


Ciutadella de Menorca aprovà l’any 2004 el Projecte de Ciutat, un projecte de compromís ciutadà amb l’educació, entenent l’educació com un procés permanent d’aprenentatge integral, que es dóna al llarg de la vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola.

Enguany, després de divuit anys de trajectòria en matèria d'educació comunitària, d'accions de prevenció i participació, així com d'avançar cap al desenvolupament integral dels més joves i petits, el municipi ha decidit iniciar un camí cap al reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. Un compromís ferm vers la infància, la joventut i la família de Ciutadella, per tal d'apropar-nos, encara més, als principis de la Convenció dels Infants i dels Drets dels Infants.

Un any més, la línia de treball prioritària és VALORS i EMOCIONS; i, per tant, Obrint Portes ofereix un programa d'activitats vinculades a aquesta temàtica.


VALORS, CIVISME I EMOCIONS

El civisme és el conjunt de comportaments i actituds que es donen en la interacció humana, en la manera de viure a la ciutat i les normes bàsiques de conducta que conformen la cultura pública de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte, el diàleg, la tolerància i els valors democràtics.

Les actituds cíviques tenen un denominador comú: el de la responsabilitat.

Aquesta responsabilitat implica:

1. Un compromís col·lectiu per assumir tots aquells comportaments que permeten a la ciutadania actuar de ple dret, alhora que és una mesura per a la cohesió social i el respecte per la ciutat.

2. Un respecte per les normes de convivència amb la participació activa de la ciutadania.

El món emocional, els sentiments i la capacitat de mirar cap endins és la font i una de les claus del comportament i de l'actitud humana més importants. Permet actuar i concebre l'existència de diferents maneres, i condiciona l'autoconcepció i la relació amb els altres.

Per això, és contingut prioritari a treballar des de la ciutat, els centres educatius i les famílies. Per tal de prevenir actituds i emocions poc saludables.

Obrint Portes continua oferint tallers i eines per treballar el món emocional a l'aula.

OBJECTIUS GENERALS

1. Implicar la ciutadania en l'educació dels més joves i cap a un civisme actiu.
2. Prevenir comportaments i actituds patològiques, de vulnerabilitat emocional i social en la població infantil i juvenil.
3. Millorar la convivència i les relacions ciutadanes, potenciant el sentit de pertenença a "Ciutadella" i un compromís social elevat. 
4. Reduir els actes incívics, violents i de discriminació al municipi.
5. Establir lligams ciutat-escola en favor d'una ciutadania més sana a nivell integral.

La ciutat és l’espai de convivència de tothom i per a tothom. És el lloc on vivim, on dormim, on estudiam, on treballam, on ens relacionam i també on ens divertim. La ciutadania és la protagonista del desenvolupament de la ciutat. CIUTADELLA, com  a ciutat  ha de garantir la igualtat d'oportunitats entre els seus membres.