Menu

:: QUÈ PRETÉN OBRINT PORTES? ::

FINALITAT

Compartir la tasca educativa amb l'escola i la família, com a CIUTAT i com a agents socials, aportant valors, pautes de comportament, normes de convivència, inquietuds i referents positius de l'entorn que permetin un creixement integral com a persona i com a ciutadà o ciutadana.

COMPROMÍS DEL CENTRE

El programa formarà part de la programació d’aula i dels continguts a treballar durant el curs. 

El centre es compromet a:

1. Valorar l’oferta en funció de la programació d’aula.

2. Formular les peticions

3. Respectar la data i l'horari sol·licitats; en cas de canvi, se n’ha d’avisar al tallerista.

4.  Preveure, el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.

5.  Tenir el material i l’aula preparada.

6.  Feina prèvia amb l’alumnat sobre els continguts.

7. El professorat estarà present i actiu durant la sessió.

8. Avaluar amb l'alumnat l'activitat el més prest possible.

9.  Els coordinadors del centre avaluaran el programa general a final de curs. 

10. Assumir el cost dels desplaçaments per a les sortides.


COMPROMÍS DE L'ENTITAT


1. Confirmar les demandes i calendari als centres.

2. Avisar al centre, en cas de canvi de data.

3. Contactar amb el professorat d'aula, abans del taller.

4. Avaluar l’execució dels tallers i el programa al final de curs.


COMPROMÍS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ


1. Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres.

2. Recollir les demandes i canalitzar-les cap a les entitats i professionals.

3. Facilitar els mitjans que corresponguin a l’Ajuntament.

4. Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.